empty stageВъв връзка със ситуацията с COVID-19 и предприетите от страна на Министерството на здравеопазването и Министерството на културата мерки, сдружението на българските промоутъри „Сцена музика“ излиза със становище за състоянието на колапс, пред което е поставено.
По-долу можете да се запознаете с текста, който сдружението е изпратило до министър председателя и настоява за среща и разговор за решаване на настъпилата ситуация.

 

 „ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

КОПИЕ ДО:
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
ВСИЧКИ МЕДИИ

О Т В О Р Е Н О П И С М О

ОТ „СЦЕНА МУЗИКА “ – СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНЦЕРТИ, ФЕСТИВАЛИ И ДРУГИ МУЗИКАЛНИ СЪБИТИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На първо място, бихме искали да изразим загрижеността си от нарастващата опасност от епидемия на грип тип Б и COVID-19 и да Ви уверим, че Сдружение „Сцена музика“ се отнася изключително сериозно и отговорно към здравето на българските граждани. В този смисъл, ние не бихме искали да препятстваме по какъвто и да е начин мерките, които Министерски съвет е предприел във връзка с разпространението на заразата, а единствено да се обърнем към Вас с молба да координирате тяхната съгласуваност и с нас, като частни културни организации без бюджетна издръжка, които ще понесат най-голямата тежест от прилагането им.
В последните няколко дни, членовете на нашето сдружение преживяха безпрецедентна ситуация, създадена от поредица управленски решения – свидетелство, че висшата държавна едминистрация в лицето на Министъра на културата, Боил Банов, не е способна на социално-отговорно поведение към икономически субекти в областта на културата.
В резултат на предложението на Министъра на здравеопазването, по препоръка на Националния оперативен щаб и лично по предложение на Министъра на културата Боил Банов да се отменят всички културни събития, бяха отменени напълно разпродадени концерти на чуждестранни изпълнители с много хиляди посетители в най-големите и представителни зали в София и в страната. Това, че два дни по-късно в публичното пространство се излагат хипотези, че тази драстична мярка дори може да отпадне, говори още повече за липсата на професионализъм, на поглед към световния опит, както и незачитане мнението на компетентни и експертни специалисти в съответните области.
Непосредствено след обявяването на забраната за посещения на културни мероприятия в страната, най-тежко сътресение за гилдията ни създаде едно крайно необмислено действие на Министъра на културата. Министър Банов направи изявление пред най-гледаната телевизия, в най-гледаното време, което беше предадено в сайтове с много висока посещаемост, че всички хора с билети за отменените културни събития “ще получат парите си”. В това си изказване Министър Банов, поради некомпетентност или лекомислие, не е уточнил, че министерството може да гарантира само събития, организирани от държавни културни институции, на които той е принципал , а не би могъл да поеме подобен ангажимент от името на частни организации, които по правилата на действащото българско законодателство – Търговския закон, както и съгласно принципите на европейското и международно право, са напълно освободени от подобни действия при наличие на форсмажорни обстоятелства, като сегашните.
На българските сцени, освен държавните и общински, има и други участници. Членовете на нашето сдружение са частни организации, които не получават държавна субсидия за всеки продаден билет и са на пълна самоиздръжка. При организацията на всяко събитие, освен че заплащат хонорари на изпълнителите, те преразпределят средства на подизпълнители, в това число – големи спортни зали и зали с национално значение, хотели, авиолинии, БНР и БНТ и други телевизии и радиа с национален и местен обхват, Столичен Метрополитен, рекламни агенции, фирми за вътрешен транспорт, компании за озвучителна и осветителна техника и десетки други по-малки контрагенти. Всички те, формират не малка част от търговския оборот, плащат данъци и в крайна сметка извършват общественополезна дейност в областта на културата. Всички те са ощетени от този безпрецедентен акт, при това с огромни средства.
Някои от членовете на нашето сдружение, за да удовлетворят интересите на зрителите, за броени часове направиха и невъзможното съвместно с мениджърите на изпълнителите и благодарение на адекватността на залите успяха да пренасрочат турнета и концерти за по-късни дати през 2020-та година, като по този начин запазиха възможността на зрителите, закупили си билети, да посетят тези събития. Независимо от това, те търпят съществени загуби и претенции от зрители за връщане на билети, поради изявлението на Министъра на културата. Някой организатори на концерти, обаче, са принудени на окончателна отмяна, поради ангажираност на музикантите в по-късен период и невъзможност за пренасрочване.
Това поставя бранша в извънредна финансова ситуация, тъй като за организацията на тези концерти вече са извършени всички плащания към всички подизпълнители и не може да става дума за връщане на билети на обща стойност, възлизаща на шестцифрени суми. И това е така, именно, защото поради форсмажорните обстоятелства, организаторите няма да получат връщане на заплатените от тях суми, съответно – няма да разполагат със средствата за възстановяване стойността на билетите. Изправени сме пред угрозата десетки организации да фалират, да изпаднат в несъстоятелност, и не само да не проведат пренасрочените събития и да не възстановят билетите на гражданите, но нещо повече – да се създаде огромен културен и социален вакуум, в който нито ще има кой да провежда големи културни събития с международна значимост, нито гражданите ще имат доверие да посещават такива занапред. Подобен социален и икномически проблем, бихме могли да приравним само с фалита не на една, а на всички банки на територията на страната.
Застраховките на нашите събития, направени в авторитетни застрахователни компании, не покриват щети, нанесени от форсмажорна ситуация, в каквато фактически сме поставени със споменатите управленски решения.
Членовете на “Сцена Музика” се обръщат към Вас с молба за социално-отговорно отношение към нашия бранш сега и занапред. Ние, както и целият останал свят, не сме наясно дали ситуацията с COVID-19 няма да ескалира. Молим Ви да се вземат адекватни мерки, за да се предпази браншът от фактически фалити и ако се наложи – да се предоставят държавни субсидии за претърпените загуби, в следствие неадекватни административни решения на конкретни министри от кабинета. Нашите европейски колеги, с чиято работа ние съвсем основателно се сравняваме, ще получат адекватно правителствено обезщетение за много по-различна ситуация, свързана с COVID-19. В настоящата ситуация, се обръщаме към Вас и с молба за официално изявление от страна на кабинета и Mинистъра на културата с оглед изясняване на ситуацията с отменените концерти и разсейване на създалото се съмнение у гражданите, че ние, като частни организации, не носим каквато и да е финансова отговорност за взетите от Кризисния щаб мерки.
От своя страна, Ви даваме своето уверение, че ще продължим да работим усилено и отговорно за развитието на културата в България.
Ние апелираме към българската общественост и нашата многолюдна аудитория да подкрепи справедливите ни искания, за да продължим да работим в интерес на българските зрители.

С уважение,
 /председател на Сдружение „Сцена музика“/“